Bērni bēgļu nometnēs

1944. gada rudenī, kad karadarbība bija aptvērusi lielu Latvijas daļu, pēc vācu varas iestāžu rīkojuma uz Vāciju tika evakuēti Valsts Rīgas zīdaiņu nama un Valsts Majoru bērnu nama audzēkņi. Sākumā viņi atradās Svinemindē un Albekā, bet 1945. gada pavasarī Valsts Rīgas zīdaiņu nams tika pārvietots uz Hānenklē Harca kalnos, bet Valsts Majoru bērnu nams pēc īsas uzturēšanās Rīgenas salā tika novietots Sirksdorfā. Vēlāk šā bērnu nama audzēkņi dzīvoja Fisavā, Malentē, Rolstorfā un Klingenbergā.

Šos Latvijas bāra bērnus gādīgi un iejūtīgi aprūpēja Ignats Kuzmins, Smaida Ašeniece, Roze Briede (Austruma), Gaida Pūce, Alma Seķe (Mežaka), E. Heine, M. Rusova, A. Raiskuma, K. Raiskums, A. Zoss, V. Bergfelde, kā arī daudzi citi latviešu bērnu namu darbinieki. Viņiem lielu atbalstu grūtajās dienās sniedza Latvijas Sarkanā Krusta Aizgādības valdes, kā arī citu latviešu organizāciju darbinieki.

1949. gada lielākā daļa Latvijas bāreņu no Vācijas tika pārvesti uz ASV, Kanādu un Austrāliju, bet daži no viņiem palika uz dzīvi Vācijā

Audzinātājas A. Seķes vēstule A. Šildem . 1944. gada 15. novembris.
LVA, 2176. f., 2v. apr., 107. l., 5. lp.
Vilmas Tenes vēstule no Zviedrijas. 1946. gads.
LVA, 2176. f., 2v. apr., 106. l., 17. lp.
Bērnudārzs. Augsburga Haunštetenes DP nometne. 1947. gada maijs.
LVA, 2250. f., 2v. apr., 5. l., 9. lp.
Müssen latviešu bērnu nama vecākā skolotāja O. Mazarkevica vēstule. 1947. gada 19. oktobris.
LVA, 2176. f., 2v. apr., 106. l., 10. lp.
Latvijas Sarkanā krusta sekretāra A. Kozlovska vēstule. 1948. gada 21. augusts.
LVA, 2176. f., 2v. apr., 106. l., 8. lp.
Ziemeļreinas-Vestfāles apgabala padomes latviešu pārstāvja E. Dravnieka ziņojums par bērniem, kuriem nepieciešama palīdzība no Zviedrijas. 1948. gada 30. septembris.
LVA, 2176. f., 2v. apr., 113. l., 85. lp.
Grāmata ar apkopotiem datiem par Majoru bērnu namu. 1948. gads.
LVA, 2335. f., 1. apr., 334. l., 1. lp.
Veidenes latviešu tautskola.
LVA, 2250. f., 2v. apr., 6. l., 1. lp.
Latviešu bērnu nams Hānenklē.
LVA, 2176. f., 2v. apr., 105. l., 21. lp.
Latviešu bērnu nams Hānenklē.
LVA, 2176. f., 2v. apr., 105. l., 22. lp.

Bēgļu gaitu sākums

Bēgļu nometnes Vācijā

Repatriācija

Skrīnings

Latviešu karavīri Vācijā

Bēgļu aprūpe

Bērni bēgļu nometnēs

Kultūra, sports

Izglītība

Baznīca

Latvijas Nacionālā komiteja

Latviešu Nacionālā komiteja Bavārijā

Latviešu Centrālā padome,
Latviešu Centrālā komiteja

Arhīvs

Latvijas Sarkanais Krusts Vācijā

Daugavas Vanagi

Jaunatnes organizācijas

Latvijas Centrālā padome

Latviešu Nacionālā padome

Valsts svētki

Latvijas sūtņi — valstiskuma reprezentanti bēgļu nometnēs

Baltijas valstu vienotība

Lielā izklīšana

Kinohronika