Repatriācija

Tūlīt pēc Vācijas kapitulācijas sākās miljoniem nacistu deportēto ārzemju strādnieku un karagūstekņu repatriācija, ko izdarīja sabiedroto militārās iestādes sadarbībā ar UNRRA. Sabiedroto ekspedīcijas karaspēka Rietumeiropā virspavēlniecība 1945. gada oktobrī noteica, ka Baltijas valstu pilsoņi nav spaidu kārtā repatriējami uz PSRS, taču padomju sakaru virsniekiem tika atļauts apmeklēt bēgļu nometnes, lai pierunātu bēgļus atgriezties dzimtenē.

1946. gada beigās UNRRA sāka plašu kampaņu, lai pierunātu bēgļus atgriezties. Šajā kampaņā ar dažādām propagandas brošūrām un uzsaukumiem iekļāvās arī boļševistiskais okupācijas režīms; atsevišķos gadījumos bēgļus centās atvilināt uz okupēto dzimteni ar PSRS speciālo dienestu darbinieku sastādītām it kā patriotiskām un antikomunistiskām vēstulēm.

Šīs pūles tomēr nedeva cerētos rezultātus. UNRRA darbības laikā (1945–1947) no Vācijas rietumu okupācijas zonām repatriējās 1379 latvieši, IRO darbības laikā (1947 – 1951) 1909 latvieši, bet no karagūstekņu nometnēm uz Latviju 1945. gadā bija devušies 3600 bijušo latviešu karavīru.

 

Paskaidrojums par repatriējamo personu pārbaudes kārtību. 1945. gada 25. augusts.
LVA, 2176. f., 2v. apr., 8. l., 3. lp.
Militārās valdības rīkojums par repatriāciju. 1945. gada 25. jūnijs.
LVA, 2335. f., 1. apr., 2 l., 81. lp.
Latvijas PSR valdības uzsaukums latviešiem.
LVA, 1971. f., 1. apr., 54. l., 1. lp., 1. o.p. lp.
Amerikas Savienoto Valstu ekspedīcijas spēku vadības nostāja attiecībā pret repatriāciju uz Padomju Savienību. Tulkojuma noraksts. 1945. gada 15. novembris.
LVA, 2335. f., 1. apr., 281 l., 4. lp.
K. Zariņa – Latvijas sūtņa Lielbritānijā – telegramma sūtnim Ženēvā J. Feldmanim 1945. gada 15. maijs.
LVA, 2176. f., 1v. apr., 270. l., 3. lp.
J. Feldmaņa – sūtņa Ženēvā – vēstule ģenerālkonsulam J. Kļaviņam-Ellanskim. 1945. gada 5. maijs.
LVA, 2176. f., 2v. apr., 270. l., 2. lp.
Vēstule par Hofas nometnē-lazaretē ievesto latviešu izdošanu PSRS. 1946. gada 12. februāris.
LVA, 2176. f., 2v. apr., 121. l., 5. lp.
Informācija par atgriešanos Latvijā. 1947. gada jūnijs.
LVA, 2176. f., 2v. apr., 172. l., 4. lp.
UNRRA direktora norādījumi Glāzenbahas nometnei.
LVA, 2176. f., 2v. apr., 172. l., 3. lp.
Padomju propagandas izdevums aicina latviešu bēgļus atgriezties no Rietumiem uz Padomju Latviju. "Dzimtajā zemē" titullapa. 1949. gads.
Privātarhīvs
Padomju propagandas raksts "Dzimtajā zemē" par repatrianta ievēlēšanu par vietējo padomju deputātu. 1949. gads.
Privātarhīvs

Bēgļu gaitu sākums

Bēgļu nometnes Vācijā

Repatriācija

Skrīnings

Latviešu karavīri Vācijā

Bēgļu aprūpe

Bērni bēgļu nometnēs

Kultūra, sports

Izglītība

Baznīca

Latvijas Nacionālā komiteja

Latviešu Nacionālā komiteja Bavārijā

Latviešu Centrālā padome,
Latviešu Centrālā komiteja

Arhīvs

Latvijas Sarkanais Krusts Vācijā

Daugavas Vanagi

Jaunatnes organizācijas

Latvijas Centrālā padome

Latviešu Nacionālā padome

Valsts svētki

Latvijas sūtņi — valstiskuma reprezentanti bēgļu nometnēs

Baltijas valstu vienotība

Lielā izklīšana

Kinohronika