Latviešu karavīri Vācijā

Pēc kara sabiedroto gūstā okupācijas armiju apsargātās internēto nometnēs Vācijā nonāca 25 400 latviešu karavīru. Lielākā daļa (apmēram 20 400) latviešu karavīru atradās britu armijas gūstā.

Tūlīt pēc kara latviešu bijušo karavīru lielākais skaits bija internēto karavīru nometnēs Putlosā (Šlēsvigā Holšteinā) – 9735, Fallingbostelē (vēlāk Vesterbūrā) – 4500, Heidē – vairāk nekā 2 331 , Neiengammē – 1850. 1945. gada rudenī Putlosā no Heides un citām nometnēm tika sapulcināti vairāk nekā 12.000 bijušo latviešu karavīru.

1945. gada septembrī latviešu karavīrus no Putlosas pārveda uz Cēdelhēmas nometni Beļģijā, kur tie smagos apstākļos bija spiesti uzturēties visu ziemu. Karagūstekņu atbrīvošana tur sākās tikai 1946. gada 7. martā un noslēdzās 28. maijā. Beļģijā atbrīvotajiem karagūstekņiem britu militārā valdība bez individuālas pārbaudes piešķīra DP (pārvietotās personas) tiesības.

UNRRA atteicās ņemt atbrīvotos karagūstekņus savā aprūpē, tādēļ pēc pārsūtīšanas uz britu okupācijas zonu Vācijā tos izvietoja pa astoņām īpašām militāra rakstura nometnēm. No turienes daļa bijušo karavīru devās pie saviem piederīgajiem uz amerikāņu okupācijas zonu, kur bija spiesti neoficiāli apmesties bēgļu nometnēs vai pārtikt no tautiešu ziedojumiem. Atbrīvotie karavīri amerikāņu okupācijas zonā varēja lūgt uzņemt viņus UNRRA nometnē tikai pēc tam, kad īpaša komisija pēc individuālas pārbaudes bija atzinusi, ka viņi nav kara noziedznieki, kolaboranti vai nodevēji.

1945. gada beigās Vesterbūrā sakarā ar gūstekņu nometnes likvidāciju apmēram 4.000 liela bijušo latviešu karavīru grupa no gūsta atbrīvojās paši uz savu roku un izvietojās privāti civilo bēgļu nometnēs.

Par latviešu karavīru atbrīvošanu no gūsta aktīvi iestājās Latviešu Centrālā komiteja. Atbrīvošana no britu gūsta tika pabeigta 1946. gada rudenī, bet atbrīvošana no ASV gūsta ieilga.

 

Latviešu Centrālās komitejas informācija par latviešu bijušo karavīru atbrīvošanu. 1945. gada 2. decembris.
LVA, 2176. f., 2v. apr., 7. l., 116. lp.
Latviešu karagūstekņa Francijā Latvijas Sarkanajam krustam sūtītā pastkarte. 1946. gada 16. marts.
LVA, 2176. f., 2v. apr., 12. l., 172. lp., 172.o.p. lp.
UNRRAs Latviešu komitejas vēstule Latvijas Sarkanajam krustam par Altenštates nometnes latviešu ziedojumiem latviešu karavīriem. 1946. gada 6. marts.
LVA, 2176. f., 2v. apr., 13. l., 21. lp.
Latviešu karagūstekņa Itālijā sūtītā pastkarte.
LVA, 2176. f., 2v. apr., 13. l., 89. lp., 89. o.p. lp.
Adelsdorfas karagūstekņu nometnē. 1945. gads.
LVA, 2250. f., 4v. apr., 1. l., 3. lp.
Pie Waterschei ogļraktuves Limburgas provincē Beļģijā. 1947. gads.
LVA, 2250. f., 4v. apr., 1. l., 15., 16. lp.
Gunārs Stopnieks dienestā. Nirnbergas sardžu 8920. rota.
LVA, 2250. f., 21v. apr., 1. l., 3. lp.
Maksāšanas līdzeklis. (Military Payment Certificate)
LVA, 2250. f., 21v. apr., 1. l., 7. lp., 7. o.p. lp.
IRO vēstule par Baltiešu darba dienestu. 1949. gada 15. februāris.
LVA, 2335. f., 1. apr., 217. l., 76. lp.
Noteikumi par pasta sūtījumiem karagūstekņiem. 1946. gada maijs.
LVA, 2176. f., 2v. apr., 148. l., 4. lp.
Latviešu karavīru Putlosā rakstu krājums "Nameja gredzens". 1945. gada augusts.
LVA, 2250. f., 4v. apr., 3. l., 2. lp.

Bēgļu gaitu sākums

Bēgļu nometnes Vācijā

Repatriācija

Skrīnings

Latviešu karavīri Vācijā

Bēgļu aprūpe

Bērni bēgļu nometnēs

Kultūra, sports

Izglītība

Baznīca

Latvijas Nacionālā komiteja

Latviešu Nacionālā komiteja Bavārijā

Latviešu Centrālā padome,
Latviešu Centrālā komiteja

Arhīvs

Latvijas Sarkanais Krusts Vācijā

Daugavas Vanagi

Jaunatnes organizācijas

Latvijas Centrālā padome

Latviešu Nacionālā padome

Valsts svētki

Latvijas sūtņi — valstiskuma reprezentanti bēgļu nometnēs

Baltijas valstu vienotība

Lielā izklīšana

Kinohronika