Valsts svētki

1945. gadā Burghauzenē, Vācijā, darbību atjaunoja Latvijas Kristīgo zemnieku un katoļu partija, 1947. gadā Hamburgā – Jaunsaimnieku un sīkgruntnieku partija, 1948. gadā Vircburgā – Latviešu Zemnieku savienība. Izveidojās arī virkne citu politisko organizāciju (Cīnītāju apvienība u.c.). Darbību sāka arī profesionālās un ekonomiskās organizācijas – Latviešu inženieru apvienība Eslingenā, Latvijas Arhitektu biedrība Pinebergā, Mežkopju un mežsaimniecības darbinieku biedrība Fišbahā, Latviešu preses biedrība Hanavā, vēlāk Eslingenā utt.

Izstāde Hānavā. 1945. gada 10. oktobris.
LVA, 2252. f., 1v. apr., 437. l., 4. lp.
Cēdelgēmas nometnes karavīru apsveikums Latvijas valsts svētkos. 1945. gada 16. novembris.
LVA, 2176. f., 2v. apr., 206. l., 154. lp.
Vēstule par 18. novembra svinībām Eslingenas bēgļu nometnē. 1946. gada 16. novembris.
LVA, 2232. f.
Valsts svētku svinības Altgarges nometnē. 1946. gads.
LVA, 2350. f., 46v. apr., 4. l., 64. lp.
Storvudas nometnes Anglijā latviešu apsveikums Latvijas valsts dibināšanas svētkos. 1948. gada 18. novembris.
LVA, 2335. f., 1. apr., 64. l., 119., 119. o.p. lp.
1949. gada 15. maija protesta demonstrācijas pret padomju teroru rezolūcija.
LVA, 2232. f.
Vernera Taubes notis 1949. gada 18. novembra sarīkojumam.
LVA, 2123. f., 4v. apr., 1. l., 1. lp.
18. novembra svinīga atzīmēšana Ventorfas nometnē. 1950. gada 18. novembris.
LVA, 2335. f., 1. apr., 406. l., 41., 41. o.p. lp.