Leo Roze

Leo Roze

Leo Roze dzimis 1926. gada 1. jūnijā.

VEF sāka strādāt 1945. gadā. 1952. gada 25. oktobrī VEF tika izveidota Elektrotehnoloģijas laboratorija, kuru vadīja Leo Roze. (Laboratorijas negaidīti sekmīgā darbība nākotnē tai dos iespēju atdalīties no ceha un kļūt par pamatu Tehniskās pētniecības nodaļai.) 1952. gada janvārī VEF izstrādāja darba mašīnu konstruktīvos mezglus. Elektriskās shēmas automātu darbināšanai un vadībai izstrādāja Leo Roze, kas elektriskos mezglus maketēja un izgatavoja savā laboratorijā. 1954. gadā Jaunās tehnoloģijas cehs kļuva par cehu Nr. 16.

Ļoti interesantas un efektīvas bija arī ceha Elektrotehnoloģijas laboratorijas izstrādes, kuras vadīja Leo Roze. Pētījumi saistījās ar dažādām tehnoloģiskām problēmām, kur vien procesā varēja izmantot elektrisko strāvu, piemēram:
1. Tika pētīta lakoto radio kastu paātrināta žāvēšana ar ultravioleto staru spuldzēm dažādos režīmos. Rezultāti bija pozitīvi un pārsteidzoši – žāvēšanas laiks tika saīsināts 1000 reižu. No 264 stundām līdz 16 minūtēm;
2. Tērauda gultņu buksēs mēģināja iekausēt bronzas slāni no skaidām. Rotējošo buksi, kas bija pildīta ar bronzas skaidām, apņēma augstfrekvences spirāle, kas skaidas izkausēja un centrbēdzes spēku iespaidā šķidrā bronza izveidoja blīvu slāni. Tas notika laikā, kad bija aktivizējusies kampaņa par krāsaino metālu taupīšanu;
3. Tika veikti eksperimenti, apstrādājot metālus ar elektrisko dzirksteli dielektriskā vidē. Tas noveda pie jauna darbagalda izveides metālu elektroerozijas apstrādei;
4. Nierakmeņu skaldīšana, izmantojot elektrohidraulisko efektu (1959. gada 7. maijā Rīgas 1. slimnīcā urologs Viktors Goldbergs pirmo reizi pasaulē urīnpūšļa akmeni saskaldīja ar elektrohidraulisko metodi. Ierīci izstrādāja Leo Roze);
5. Elektrometināšanas aparāta izstrāde zeltītu kapsulu metināšanai ar niķeļa membrānu;
6. Elektromagnētiskā viļņa darbības izpēte lodēšanas procesos, veicot to kopā ar ZA Fizikas institūtu. Leo Roze 1969. gadā piedalījies iekārtas noslogojuma informatora IZO-2 konstrukcijas izstrādāšanā.

Leo Roze miris 2014. gada 24. maijā.