Zelma Baboliņa

Valērija Zelma Baboliņa

Valērija Zelma Baboliņa (Bandere) dzimusi 1912. gada 26. novembrī Ikšķiles pagasta Berkavā.

Pēc Ikšķiles Elkšņu pagastskolas beigšanas Valērija Zelma pārceļas uz Rīgu, kur sāk strādāt Aleksandra Sarkana daiļkrāsotāju darbnīcā un paralēli uzsāk mācības Rīgas pilsētas Amatniecības skolā, ko pabeidz 1932. gadā. Pusgadu studē Mākslas akadēmijā, ko pamet līdzekļu un atbalsta trūkuma dēļ. Zelma Baboliņa sāk strādāt VEF Reklāmas birojā 1937. gada martā. Zīmējusi skatlogu noformējumus, izstrādājusi reklāmas bukletus, kalendārus, visus grafiskos darbus, produkciju pavadošos grafiskos materiālus un iesaiņojumu, gleznojusi reklāmas publicēšanai periodiskajos izdevumos, plakātus. Nereti veikalu skatlogu noformējumos tika izmantoti atbilstoši reklāmas tematikai radīti Zelmas Baboliņas gleznojumi, piemēram, gludekļu, radio uztvērēju, elektrisko ērģeļu stendos. Zelma Baboliņa piedalījusies reklāmas kampaņas izveidē VEF MINOX fotoaparātam. 1962. gadā ilustrējusi vāku izdevumam “Par tehnisko progresu”. Strādājot VEF kā reklāmas māksliniece, Zelma Baboliņa paralēli gleznoja, veidoja keramikas darbus un scenogrāfiju amatierteātru izrādēm. Sarīkoja arī vairākas personālizstādes. Zelmas Baboliņas zīmējumi, skices un gatavie VEF reklāmas iespieddarbi vēstī par trāpīgu redzējumu, izcilu gaumi, drošu roku un labu māksliniecisko kvalitāti. Māksliniecei īpaši patika dinamiskas kompozīcijas, interesanti cilvēku tipāži. Zelma Baboliņa strādāja ar zīmuli, krītiņiem, tušas spalvu, akvareli, guašu, labprāt izmantoja krāsu toņu pārejas, kuras ieguva ar aerogrāfu – šis tehniskais paņēmiens 20. gadsimta 30. gados bija ļoti populārs un Zelma Baboliņa to perfekti pielietoja.

Zelma Baboliņa mirusi 2003. gadā.