Par izstādi

Lai iepazīstinātu sabiedrību ar vienu no lielākajām 20.gs. Latvijas rūpnīcām un izceltu tās 100 gadu jubilejas faktu, Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvs kopā ar VEF vēstures muzeju ir izveidojis virtuālo izstādi „VEF 100 gadi”. Tā ļauj ielūkoties VEF attīstības, uzplaukuma un dažādu laikmetu radīto peripetiju aspektos un atstātajās vēstures liecībās, kas pēc vairāku gadu desmitu pavadīšanas arhīvu fondos ir redzamas plašākai sabiedrībai.

Virtuālā izstāde „VEF 100 gadi” radīta 9 sadaļās pēc hronoloģiskā principa, ko atspoguļo politiskie apstākļi, VEF ražotā produkcija, ievērojamākie VEF speciālisti, laikabiedru atmiņas, foto un video liecības – sākot no VEF dibināšanas 1919.gadā līdz produkcijas ražošanas izbeigšanai 20.gs. 90.gados.

Izstāde sniedz iespēju palūkoties ne tikai uz labi zināmiem VEF produkcijas grandiem kā, piemēram, „Minox”, bet padziļinātāk iepazīties arī ar citiem ražojumiem, dažādām ražošanas niansēm, kas skārušas arī ārpus Latvijas robežu aktivitātes, iepazīt inženierus, kuru zināšanas VEF nesušas unikālus izgudrojumus, kā arī uzzināt jaunus faktus, kas piemirsti, vai ir speciālistu atklāti šīs izstādes tapšanas laikā, un plašākai sabiedrībā līdz šim nebija zināmi.

Virtuālajā izstādē ir izmantoti Latvijas Nacionālā arhīva fondu, galvenokārt pirmpublicējumi, VEF vēstures muzeja krājuma un privātpersonu kolekciju dokumenti.

Izstāde ir iecerēta plašam interesentu lokam – skolēniem, studentiem, vēstures un kultūras pētniekiem.

Izstādes sadaļas.

Ievads
VEF dzīvo
VEF dzimšana
- Telefoni
- Raidītāji un uztvērēji
- Īpašie izstrādājumi publiskajai videi
- Produkcijas katalogi
VEF katrā mājā
- Radiouztvērēji
- Lidmašīnas
- Sadzīves ierīces
- VEF Minox
- VEF sabiedriskā dzīve, ārpolitika, reklāmas birojs
„Brālīgā piesavināšanās”
VEF – rūpniecības flagmanis
- Telefonija
- Radiouztvērēji
- Izgudrojumi
- VEF infrastruktūra
- Starptaustiskās attiecības
VEF: „Mans būs mans”
VEF drosmīgie
- Kārlis Irbītis
- Ādolfs Irbīte
- Georgijs Gaile
- Leo Roze
- Voldemārs Bušs
- Aleksandrs Egle
- Aleksandrs Akmentiņš
- Zelma Baboliņa
Audio un video dokumenti

Lai aplūkotu izstādē ievietotu dokumentu, ir jāuzklikšķina uz dokumenta attēla. Kad dokuments atveras, tā apakšdaļā redzami navigācijas rīki, ar kuru palīdzību iespējams apskatīt nākamo lapu, iepriekšējo lapu, pārvietot attēlu pa ekrānu, palielināt dokumentu oriģinālā izmērā un aizvērt dokumentu. Skārienjūtīgos ekrānos, lai logu atvērtu, uzspiežam uz tā, lai aizvērtu atkārtoti uzspiežam (arī oriģinālā izmēra logam). Tā kā izstādē publicēti arī VEF produkcijas reklāmas attēli, pastāv varbūtība, ka tos bloķē spraudņi, kas uzstādīti jūsu pārlūkā.

1. Iepriekšējais attēls
2. Apskatīt automātiskajā režīmā
3. Nākošais attēls
4. Pārvietot attēlu pa ekrānu
5. Palielināt oriģinālā izmērā
6. Aizvērt logu

Virtuālajā izstādē eksponētos dokumentus nedrīkst kopēt vai pavairot. Izmantojot izstādē eksponēto informāciju, lūdzam atsaukties uz šo izstādi un avotu.