Izstādi sagatavoja

Darba grupa

Baiba Vanaga, Dace Kaprāne, izstādes satura koncepcija, dokumentu atlase.

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva Personu fondu un ārvalstu dokumentu nodaļas speciālisti:

Inese Kalniņa, Personu fondu un ārvalstu dokumentu nodaļas vadītāja.
Dokumentu atlase.
Sabīne Vītola, arhīva eksperte.
Anotācijas.
Agnija Lesničenoka, arhīva eksperte.
Anotācijas, teksts.
Guntis Švītiņš, arhīva eksperts.
Izstādes vizuālā koncepcija, dizains, fotofiksācija.
Ainars Mazvērsītis, arhīva eksperts.
WEB tehniskā izstrāde.

Latvijas Nacionālā arhīva Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta speciālisti:

Ginta Vītola, arhīviste.
Lielformāta dokumentu skenēšana.
Einārs Sondors, restaurators speciālists.
Lielformāta dokumentu sagatavošana skenēšanai.

VEF Kultūras pils, VEF vēstures muzejs:

Sintija Jozēna, VEF Kultūras pils māksliniece.
Izstādes titula izstrāde.
Dace Kaprāne, VEF vēstures muzeja galvenā krājuma glabātāja.
Izstādes struktūra, dokumentu atlase, teksts.

Īpašs paldies par palīdzību izstādes tapšanā mākslas zinātniecei Zandai Zībiņai
Paldies:
Dr. Sc. ing. Valdim Hofmarkam
VEF Kultūras pils bijušajai direktorei Ženijai Katkovskai
VEF vēstures muzeja krājuma glabātājai Mārai Sudarei