Avoti

LNA Latvijas Valsts arhīvs:
340. fonds „Aleksandrovs Aleksandrs, Āboliņš Jānis, Gaile Georgijs, Kalnbērzs Viktors, Karpovics Ernets, Kundziņš Artūrs, Neilands Kristaps, Nikolājevs Viktors, Pastors Arvīds, Saliņš Staņislavs, Sarma Pauls, Vanags Jānis, Zviedris Arvīds, zinātnes un tehnikas darbinieku dokumenti”
354. fonds „Egle Aleksandrs (1907 - 1996), mašīnbūves speciālists, Kauliņš Edgars (1903-1979), lauksaimniecības darbinieks, Kazāks E. (1896 -?), izgudrotājs, Kondruss Bruno (dz.1921), jūras transporta darbinieks / tautas saimniecības darbinieku dokumenti”
363. fonds „Bušs Voldemārs (dz.1918), rūpniecības darbinieks”
485. fonds „Latvijas Mākslas akadēmija”
754. fonds „VEF un no tās atdalītie uzņēmumi”
935. fonds „Roze Leo (1926 - 2014), inženieris”
2680. fonds „Latviešu Inženieru apvienība (Kanāda)”

LNA Latvijas Valsts Vēstures arhīvs:
4632. fonds „Valsts elektrotehniskā fabrika /VEF/ (Rīga)”

VEF vēstures muzeja krājums, tajā skaitā: Kārļa Irbīša personīgais arhīvs, Aleksandra Tīpaiņa atmiņas, VEF Minox vecveterānu kluba biedru anketas un atmiņas, VEF bijušo direktoru un inženieru atmiņas, Zelmas Baboliņas reklāmas zīmējumi, Ilgas Jaunsleines atmiņas un fotogrāfijas, VEF vēsturiskās fotogrāfijas, rasējumi, ražošanas tabeles, tehniskie apraksti, lietošanas pamācības, reklāmas bukleti. VEF vēstures muzeja intervijas ar bijušajiem VEF darbiniekiem, sarunu pieraksti - VEF vēstures muzeja digitālajā arhīvā.

Inženiera Ingmāra Ķieča manuskripts par VEF radioražošanu.

Ingeborgas Pāžes personīgā arhīva materiāli.

Inženiera Jāņa Bērziņa personīgā arhīva materiāli.

Valda Hofmarka sastādītie telefonu katalogi.

Latvijas Arhitektūras muzeja materiāli.

Izmantotā literatūra:
VEF ražojumu katalogs "За технический прогрес" sējumi no 1965. līdz 1986. gadam.
Bražis Ivars "Minoksa mantinieki", 2013. Zvaigzne ABC.
Ločmelis Jāzeps "VEF - mans liktenis, mans mūžs", 2000. Inženiera Jāņa Lintera fonds.


Saīsinājumi

AEG – Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft
BAGTA – bakelīta automātiskais galda telefona aparāts
cm – centimetrs
g – grams
gab. – gabali
ISA – Starptautiskā pielaižu un sēžu sistēma
IT – informācijas tehnoloģijas
KB – Konstruktoru birojs
kg – kilograms
km – kilometrs
km/h – kilometri stundā
KP – Komunistiskā Partija
kVA – kilovoltampēri
Latvijas ZA – Latvijas Zinātņu akadēmija
LKP CK – Latvijas Komunistiskās Partijas Centrālā komiteja
lp. – lapa
LMT - Latvijas Mobilais Telefons
LPSR – Latvijas Padomju Sociālistiskā Republika
LPSR AP – Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Augstākā Padome
LPSR MP – Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Ministru Padome
LU – Latvijas Universitāte
LVA – Latvijas Valsts arhīvs
LVVA – Latvijas Valsts Vēstures arhīvs
m/s – metri sekundē
mm – milimetrs
NKTB - Nozares konstruktoru tehnologu birojs
Nr. – numurs
apr. – apraksts
f. – fonds
l. – lieta
LNA – Latvijas Nacionālais arhīvs
NVS valstis – Neatkarīgo Valstu sadraudzība
PSKP CK – Padomju Savienības Komunistiskās partijas Centrālā komiteja
PSRS – Padomju Sociālistisko Republiku Savienība
PSRS MP – Padomju Sociālistisko Republiku Savienības Ministru Padome
PTD – Pasta un telegrāfa departaments
PTDGD – Pasta un telegrāfa departamenta Galvenā darbnīca
PTVGD – Pasta un telegrāfa virsvaldes Galvenā darbnīca
RFK – Rīgas Futbola klubs
RSKB – Radio Speciālo konstruktoru birojs
SKB – Speciālais konstruktoru birojs
SKTB (1967.g.) – Speciālo konstruktoru tehnoloģiskais birojs
SKTB (1970.g.) – Speciālais konstruktoru tehnologu birojs
tag. – tagadējā
TPN – Tehniskās pētniecības nodaļa
u.c. – un citi
USSR – Union of Soviet Socialist Republics
v – vienkāršots apraksts
VEF – Valsts Elektrotehniskā fabrika
VAS – Valsts akciju sabiedrība