Audio un video dokumenti


Fragmenti no hroniku materiāliem par radioaparātu ražošanu VEF 20. gs. 30. gados.


Fragmenti no hroniku materiāliem par lidmašīnu konstruēšanu un izmēģināšanu VEF 20. gs. 30. gados.


Fragmenti no hroniku materiāliem par elektrisko spuldžu ražošanu VEF 20. gs. 20. un 30. gados.


Filma "VEF MINOX. Cilvēki. Stāsti. Atmiņas. Jāņa Bērziņa stāsts". VEF vēstures muzejs, Tritone studio, 2018. gads.