VEF Minox

  

Fotoaparāts VEF MINOX ir pasaulē pazīstamākais Latvijas dizaina piemērs, kā Latvijas kultūras vērtība tas iekļauts Latvijas kultūras kanona arhitektūras un dizaina sadaļā.

Valtera Capa izgudrotā fotoaparāta VEF MINOX ražošanu un pārdošanu VEF uzsāka 1938. gada 12. aprīlī. Tajā brīdī tas bija pasaulē mazākais un ērtākais fotoaparāts (izmēri – 15 x 27 x 80 mm, svars – 125 g). Tam bija kvalitatīvs dizains, elegants izskats un jaunas funkcijas. Līdz 1942. gadam VEF izgatavoja vairāk nekā 17 500 VEF MINOX eksemplārus. 1936. gada 6. oktobrī Valters Caps noslēdza kontraktu ar VEF un pārcēlās uz Rīgu, lai kopā ar VEF speciālistiem uzsāktu aparātam nepieciešamo rasējumu un rīku izgatavošanas darbus. 1936. gada decembrī VEF iesniedza četrus patenta pieteikumus, kā autoru minot Valteru Capu. Pirmie patenta pieteikumi reģistrēti Somijā 1936. gada decembrī. No 1936. līdz 1938. gadam patenti tika pieteikti vismaz 20 valstīs, tajā skaitā: Austrālijā, ASV, Kanādā, Beļģijā, Francijā, Vācijā, Austrijā, Šveicē, Argentīnā, Lielbritānijā, Igaunijā, Zviedrijā u.c., arī Latvijā (kā vienīgais izgudrojums fotogrāfijas nozarē). Kā pieteicēja visur norādīta rūpnīca VEF, bet kā autors – Valters Caps. Gatavošanās VEF MINOX ražošanai notika lielā slepenībā. Turklāt Valtera Capa ideju līdz ieviešanai ražošanā izdevās realizēt ļoti īsā laikā – 18 mēnešos. Vislielākie nopelni VEF MINOX konstruēšanā un pirmā parauga izgatavošanā ir Valteram Capam, Valteram Grīnbergam un Eduardam Bērziņam. Lai organizētu VEF MINOX ražošanu, bija vajadzīgi speciālisti, darba rīki un mašīnas (virpas, urbjmašīnas, frēzes korpusu izgatavošanai, slīpējamās un vītņu griežamās mašīnas). Sevišķi grūta un darbietilpīga bija objektīva lēcu slīpēšana. Bez fotoaparāta izgatavošanas vajadzēja konstruēt virkni palīgierīču – divcilindru dubultkaseti, filmu attīstīšanas tvertnes, palielināmos aparātus, ierīci kameras nostiprināšanai statīvā un fotopapīru. Aparāta izstrādē un ražošanā iesaistījās apmēram 100 VEF darbinieki – smalkmehāniķi, optikas speciālisti un konstruktori. Visas fotokameras detaļas tika izgatavotas uz vietas VEF. No Vācijas ieveda tikai optiskos stiklus un fotofilmas, bet objektīva lēcas slīpēja un fotofilmas fasēja uz vietas.

VEF MINOX izstrāde notika VEF vājstrāvas elektrotehniskās daļas (vadītājs Nikolajs Feldmanis) Optiskajā nodaļā (vadītājs Eduards Bērziņš). Ražošanu vadīja Eduards Petters, fotoaparātu VEF MINOX izgatavoja VEF 15. korpusa 4. stāvā.

Veices birojā (vadītājs Jānis Veiss) izstrādāja nepieciešamo dokumentāciju, Veices biroja zīmogs redzams uz MINOX detaļu rasējumiem. Optiskajā jeb 30. darbnīcā (vadītājs Valters Grīnbergs) izgatavoja objektīva lēcas un filtrus, kā arī veica objektīva sastādīšanu. 31. darbnīcā (vadītājs Fricis Freinds) izgatavoja mehāniskās detaļas un montēja fotoaparātu.

                          

1937. gada pavasarī tika izgatavoti 25 fotoaparāta paraugeksemplāri.

VEF MINOX fotoaparāts sastāvēja no misiņa šasijas, kura bija ievietota nerūsējošā tērauda korpusā. To ar slīdoša mehānisma palīdzību varēja atvāzt un aizvāzt, lai ļautu pieeju lēcai un skatu meklētāja lodziņam, kā arī, lai uzņemtu kadru. Tas bija aprīkots ar skatu meklētāju, kurš bija savienots ar objektīvu. Aparātam bija daudzi tehnoloģiski jauni principi – dubultkasete, kurā ievietoja neperforētu filmu, filmas kadra pārvietošana, ekspozīcijas ilgums no pussekundes līdz tūkstošdaļai sekundes, fokusa bezgalība jau pēc diviem metriem. Lēca bija spējīga nofokusēt attēlu pat 20 cm attālumā, un, pateicoties tās mazajiem izmēriem, iegūtais attēls saglabāja telpiskumu ar pilnīgi atvērtu apertūru, kas izslēdza nepieciešamību pēc diafragmas. Lēcai priekšā atradās staniola slēģis, kuru aizsargāja neliels lodziņš. Šīs bija ekskluzīvas funkcijas jebkuram tā laika fotoaparātam.

Fotoaparāta cena bija 248 lati. To veiksmīgi eksportēja uz dažādām pasaules valstīm. Katrai kamerai bija savs kārtas numurs un gravējums Made in Latvia. Fotoaparātam VEF MINOX tika izveidots īpašs zīmols un izvērsta reklāmas kampaņa, kas ietvēra reklāmas presē, vienotu aparāta un piederumu iesaiņojuma dizainu. Arī VEF darbinieki tika iesaistīti VEF MINOX reklamēšanā – viņiem tika izsniegtas fotokameras un dots uzdevums visur tās ņemt līdzi un fotografēt, lai praksē pierādītu fotoaparāta izcilās īpašības.

VEF MINOX logo autors ir dizainers Ādolfs Irbīte, grafiķe Zelma Baboliņa radīja daudzus izteiksmīgus VEF MINOX reklāmas zīmējumus, arī dizainu VEF MINOX statīva un palielinātāja iesaiņojumam.

              

Nav precīzu ziņu, kad uz Vāciju aizveda VEF MINOX tehnisko dokumentāciju un tehniskās ierīces – 1942. vai 1944. gadā.

Valters Caps 1945. gadā Vācijā nodibināja firmu Minox GmbH.