VEF sabiedriskā dzīve, ārpolitika, VEF reklāmas birojs

     

VEF regulāri piedalījās valstiski svarīgos pasākumos, iesaistījās skolu atbalsta pasākumos, reaģēja uz jaunākajām sabiedriskajām un ražošanas tendencēm Latvijā un ārvalstīs. Rūpnīcas vadība aktīvi sarakstījās ar ārvalstu uzņēmumiem un Latvijas konsulātiem. Ražošanas procesiem vajadzīgos piederumus, ko nevarēja izgatavot uz vietas, pasūtīja citviet Eiropā. 1932. gadā inženieris Alberts Madisons tika komandēts pieredzes apmaiņas braucienā uz Berlīnes un Parīzes radiofirmām, kur divu mēnešu laikā iepazinās ar šo firmu darbu radiouztvērēju ražošanā. Viņš bija arī Somijā un Igaunijā, kur kārtoja jautājumus par radioaparātu realizēšanu un VEF veikalu - pārstāvniecību atvēršanu. Iepazīšanās ar ārzemju firmu darbu palīdzēja panākt krasu VEF ražoto aparātu kvantitātes un kvalitātes kāpumu. Latvijas Republikas diplomāti, braucot uz kaimiņvalstīm veda līdzi gan VEF reklāmas materiālus, gan produkciju. Igaunijā dzīvojošais vācbaltu izgudrotājs Valters Caps, prezentēja savu izgudrojumu - maza izmēra fotoaparātu, ko neviena cita rūpnīca neuzņēmās izgatavot - tieši VEF pārstāvniecībā. Jau vēlāk Valters Caps devās uz Latviju slēgt līgumu ar direktoru Teodoru Vītolu par fotoaparāta VEF MINOX ražošanas uzsākšanu.

                          

Spēcīgākais līdzeklis, kā runāt ar sabiedrību un parādīt savus sasniegumus, protams, ir laba reklāma. VEF Reklāmas biroja vadītājs no 1937. līdz 1941. gadam bija talantīgais dizainers, mākslinieks Ādolfs Irbīte, birojā darbojās māksliniece, grafiķe Zelma Baboliņa. Birojs sākotnēji atradās 15. korpusā uz Bērzaunes un Brīvības ielas stūra. Reklāmas biroja pakļautībā strādāja galdniecība, kas veica visus nepieciešamos darbus VEF veikalu skatlogu noformēšanai un stendu izgatavošanu izstādēm, darbojās arī īpaša lakotava, rotaprints un fotolaboratorija. Visus grafiskos darbus, kas bija saistīti ar uzrakstiem un reklāmas zīmējumiem, paveica Zelma Baboliņa un viņas kolēģe Līdere. Abām māksliniecēm bija jāsagatavo arī tie iespiedmateriāli, kurus bija paredzēts pavairot ar rotaprintu – tas bija vairāk tehnisks darbs.

                          

VEF Reklāmas birojs atbildēja par saražotās produkcijas zīmolvedību, plašām reklāmas kampaņām, VEF Rīgas un Liepājas veikalu skatlogu tematisku noformēšanu, atbilstoši jaunākajām tendencēm un reaģējot uz apkārtējās pasaules interesi.

VEF ražoto produktu ārējais veidols, iesaiņojums, pamācības un reklāmas materiāli bija izpildīti augstā mākslinieciskajā līmenī, daudzviet reklāmas zīmējumi atgādināja patstāvīgus mākslas darbus. Reklāmas bukletus un pamācības VEF sūtīja līdzi savai saražotajai produkcijai arī uz ārvalstīm. Materiāli tika iespiesti krievu, angļu, vācu un franču valodā. Reklāmas birojā gatavoja ekspozīcijas arī starptautiskām izstādēm.